Wysocy ludzie częściej odnoszą sukcesy?

Wysocy ludzie mają większą szansę na sukces – z takim stwierdzeniem wystąpiło holenderskie czasopismo naukowe „Quest”, które badało związek między sukcesem a wzrostem.