Zmiany w zarządzie Merservice z Grupy OEX

1 września b.r. stanowisko prezesa zarządu Merservice z Grupy OEX obejmie Magdalena Trzcińska. Edyta Czaplicka dołącza w randze członka zarządu.