W handlu 39 proc. osób zmieniło pracę w ostatnim roku, w e-commerce 50 proc.

Blisko co drugi pracownik – 45 proc. – ocenia, że pomimo pandemii jego sytuacja zawodowa była stabilna i nie uległa zmianie. Jednocześnie o pogorszeniu się sytuacji zawodowej mówi aż 4. na 10. pracowników.