Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Farmaceutycznej

Budowa nowego zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i uzbrojeniem