Poznaliśmy wyniki rekrutacji na studia 2021. Najwięcej chętnych na informatykę, prawie 400 kandydatów

Informatyka, budownictwo, architektura, automatyka i robotyka, ekonomia, elektrotechnika, logistyka i kynologia. To kierunki, które w tym roku wybrało najwięcej kandydatów na studia na ZUT. Maturzyści zakwalifikowani do przyjęcia na studia mają czas do 22 lipca na złożenie kompletu dokumentów.