Izabela Wic nową dyrektor zarządzającą GfK Polonia

Od 1 czerwca Izabela Wic zostaje nową Commercial Director i Executive Director w GfK Polonia. Dotychczasowa dyrektor zrządzająca GfK Polonia – Agnieszka Sora – odchodzi ze stanowiska i przechodzi do struktur regionalnych GfK obejmując nowoutworzone stanowisko Regional Consulting Lead NCE Europe.