Na odcinku gazociągu Polska-Litwa prowadzony jest pionierski przewiert

Na odcinku północnym gazociągu Polska-Litwa, pod rzeką Czarna Hańcza, wykonywany jest po raz pierwszy w Polsce przewiert podziemny metodą Direct Pipe o średnicy DN 700 – poinformowała we wtorek spółka Gaz-System. Głębokość przejścia pod dnem rzeki będzie wynosić co najmniej 7,7 m – dodano.